SÅ Index – för rätt affär

Osäkerhet kring kostnadsutveckling leder ofta till behov av ökade marginaler hos transportsäljare. Osäkerheten kan också göra att det mest lämpade åkeriföretaget inte får jobbet eftersom olika utförare gissar olika om kostnadsutvecklingen. Fasta priser över tid gör det dessutom svårare med långvariga affärsöverenskommelser, något som i sin tur påverkar investeringsvilja i utrustning och kunskap.

SÅ Index erbjuder säljare och köpare av transporter ett enkelt sätt att reglera kostnadsförändringar vid lastbilstransporter. När förhållandet mellan kostnader och priser bibehålls skapas förutsättningar för en hållbar, långsiktig och alldeles rätt affär. Välkommen till SÅ Index!

Registrera dig | Priser och villkor

Hur kan du använda SÅ Index?
Så fort en affärsöverenskommelse ska gälla för en längre tid finns ett behov av att bestämma hur kostnaderna ska pareras över tid. Tack vare SÅ Index kan köpare och säljare komma överens om hur ersättningen ska hanteras i förhållande till hur kostnaderna ändras.
Nytt i webbversionen?
Här kan du ta del av nyheter om SÅ Index och transportekonomi, sådant som kan vara bra och viktigt att veta. Och förstås om vad som händer här på webbplatsen.
Priser & abonnemang
Som transportköpande företag, transportförmedlare eller åkeri köper du våra index i form av prenumerationer. Här kan du läsa mer om priser, abonnemang och villkor.

Fördelarna med SÅ Index

Vill vi ha en fungerande marknad för lastbilstransporter är det viktigt med en fungerande ersättningsmodell som minskar osäkerheten vid långvariga affärsuppgörelser. SÅ Index erbjuder säljare och köpare av transporter ett enkelt sätt att reglera ersättningar vid lastbilstransporter. När förhållandet mellan kostnader och ersättning bibehålls skapas förutsättningar för en hållbar och långsiktig affär.