Maskinentreprenörerna

Vi finns till för Sveriges maskinentreprenörer

Vårt mål är att lyfta den svenska maskinentreprenadbranschen, visa på betydelsen för utvecklingen av Sverige och höja branschens anseende. Medlemmar i ME lägger grunden för utvecklingen i Sverige.

Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna, förkortat ME, företräder drygt 4 000 medlemmar med nästan 20 000 anställda. Våra medlemsföretag anlägger vägar och järnvägar, snöröjer, gräver ned bredband, vatten- och avloppsledningar, lastar ut malm i gruvor, för att nämna några exempel. Kort sagt utvecklar våra medlemmar genom sina verksamheter vårt samhälles infrastruktur. Medlemskapet i ME är en kvalitetsstämpel eftersom medlemsföretagen i ME omfattas av kollektivavtal om de har anställda medarbetare, samtidigt som de är registrerade och innehar F-skattsedel. Detta betyder trygghet och kvalitet för den som anlitar ett ME-företag.

Rådgivning och expertstöd till medlemmarna

Kärnan i vår verksamhet är rådgivning och stöd till medlemmarna i arbetsgivar- och branschfrågor och vid fackliga förhandlingar. Vi har kollektivavtal med Seko, Svenska Byggnadsarbetareförbundet, IF Metall och för tjänstemän Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Maskinentreprenörerna är en del av Svenskt Näringsliv. Vid frågor som kräver särskilt fokus kan Maskinentreprenörerna initiera expertteam i frågor som är aktuella och viktiga för medlemmarna. De team som sätts samman ska arbeta med särskilda frågor av lite större omfattning som kräver insatser av en mindre grupp under längre tid.

Påverkansarbete som utvecklar branschen

Maskinentreprenörerna arbetar för branschens utveckling på flera sätt. Vi driver en aktiv dialog med myndigheter, politiker, intresseorganisationer och andra förbund där vi lyfter frågor som rör entreprenörskap och vår bransch. Vi svarar på remisser som berör våra medlemmar och verkar för fri företagsamhet och en sund marknadsekonomi. Exempel på frågor ME driver:

ME-skolan utbildar framtidens maskinförare

För våra medlemmar är tillgången på kvalificerade maskinförare branschens viktigaste framtidsfråga. I samarbete med gymnasieskolan och vuxenutbildningen utbildar vi framtidens maskinförare på flera orter i Sverige. Vi ordnar också kurser för verksamma i branschen.

MEKO – ME:s konjunkturbarometer

Två gånger om året tar ME i samarbete med analysföretaget Navet Anlaytics fram konjunkturrapporten MEKO. Rapporten består dels av ekonomiska nyckeltal som tas fram av Navet Analytics, dels av en företagarpanel som ger en bild av företagens situation när det gäller marknad och försäljning. MEKO visar hur branschen mår och lämnar även en prognos för det kommande halvåret.

Besök https://me.se och läs mer om vad vi gör och våra tjänster till dig som medlemsföretag.

Vi finns till för Sveriges maskinentreprenörer

Vårt mål är att lyfta hela den svenska åkerinäringen, göra näringen mer synlig och höja branschens anseende.