Priser och abonnemang

De indexserier som visar kostnadsutvecklingen vid maskinentreprenader fastställs av SCB (Statistiska Centralbyrån). SCB täcker sina kostnader genom avgifter och för maskinentreprenader är det Maskinentreprenörerna som står för kostnaden. För att finansiera en del av avgiften från SCB tar Maskinentreprenörerna betalt av de aktörer i branschen som vill använda index och de tjänster vi erbjuder via denna portal.

På den här sidan presenteras våra priser för abonnemang på denna Indextjänst. Medlemmar i ME har även tillgång till indexinformation via vår hemsida.

ME Index

1 användare

750 kr/år

Full access ME Index
Support via e-post och
telefon 08:00-16:30
1 användare

ME Index Enterprise

Obegränsat antal användare

7500 kr/år

Full access ME Index
Support via e-post och
telefon 09:00-17:00
Obegränsat antal användare