ME Index – för rätt affär

Osäkerhet kring kostnadsutveckling leder ofta till behov av ökade marginaler hos maskinentreprenörer. Osäkerheten kan också göra att det mest lämpade entreprenadföretaget inte får jobbet eftersom olika utförare gissar olika om kostnadsutvecklingen. Fasta priser över tid gör det dessutom svårare med långvariga affärsöverenskommelser, något som i sin tur påverkar investeringsvilja i utrustning och kunskap.

ME Index erbjuder beställare och leverantörer av schaktarbeten ett enkelt sätt att reglera kostnadsförändringar vid entreprenader. När förhållandet mellan kostnader och priser bibehålls skapas förutsättningar för en hållbar, långsiktig och alldeles rätt affär. Välkommen till ME Index!

Registrera dig | Priser och villkor

Hur kan du använda ME Index?
Så fort en affärsöverenskommelse ska gälla för en längre tid finns ett behov av att bestämma hur kostnaderna ska pareras över tid. Tack vare ME Index kan köpare och säljare komma överens om hur ersättningen ska hanteras i förhållande till hur kostnaderna ändras.
Nytt i webbversionen?
Här kan du ta del av nyheter om ME Index och vad som händer här på webbplatsen.
Priser & abonnemang
Som beställare eller leverantör av maskinentreprenader köper du vårt index i form av abonnemang. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder, priser och villkor.

Fördelarna med ME Index

För en hållbar affär

Ett index i det enskilda fallet är alltid en schablon. Det kan alltså inte ge någon fullgod ersättning för entreprenörens egna priskalkyler. Däremot kan ett index med rätt användning ge en tillräckligt god uppskattning, så att båda parter blir nöjda med avtalet.

Priser och abonnemang