Priser och abonnemang

Skogsmaskinsindex fastställs av SCB (Statistiska Centralbyrån) som täcker sina kostnader genom avgifter. Skogsentreprenörerna tar sedan betalt i form av prenumerationer. Skogsentreprenörerna fakturerar prenumerationen en gång per år med utgångspunkt från den månad som prenumerationen tecknades.
På den här sidan presenteras våra olika index inklusive priser.

Skogsmaskinsindex
Entreprenör

1 användare

400 kr/år

Pris för icke medlem i
Skogsentreprenörerna
1400 kr/år
Full access Skogsmaskinsindex
Support via e-post
1 användare

Skogsmaskinsindex
Beställare Small

5 användare

7500 kr/år

För beställare, köporganisation, kommun och företag med omsättning under 500 000 M3/år

Full access Skogsmaskinindex
Support via e-post
5 användare

Skogsmaskinsindex
Beställare Large

10 användare

15000 kr/år

För beställare, köporganisation, kommun och företag med omsättning över 500 000 M3/år

Full access Skogsmaskinindex
Support via e-post
10 användare

Skogsmaskinsindex
Beställare Enterprise

Obegränsat antal användare

25000 kr/år

För beställare, köporganisation, kommun och företag med omsättning över 500 000 M3/år

Full access Skogsmaskinsindex
Support via e-post
Obegränsat antal användare inom den egna organisationen