Registrera dig

Här kan du fylla i de uppgifter som behövs för att kunna registrera dig som användare. Organisationsnummer, adress- och faktureringsuppgifter samt information kring vilken eller vilka produkter du väljer. Ändras dina uppgifter får du logga in och uppdatera informationen.

Logga in | Priser och villkor

Välj ditt abonnemang nedan

Kunduppgifter

Kontaktperson prenumeration

Fakturauppgifter

Hur kan du använda Skogsmaskinsindex?
Så fort en prisöverenskommelse ska gälla för en längre tid finns ett behov av att bestämma hur priset ska förändras över tid. Val av index och reglering görs vanligtvis redan i upphandlingsdokumentet som sedan ligger till grund för avtalet. Tack vare skogsmaskinsindex blir det tydligt för både beställare och entreprenörer hur avtalade priser ska ändras i förhållande till hur kostnaderna ändras. Vissa kommuner använder även skogsmaskinsindex som underlag för justering av avgifter.
Nytt i webbversionen?
Här kan du ta del av nyheter om Skogsmaskinsindex och skogsmaskinekonomi, sådant som kan vara bra och viktigt att veta. Och förstås om vad som händer här på webbplatsen.
Priser & abonnemang
Som kommun, kommunalt bolag eller annan aktör kan du köpa våra index i form av prenumerationer. Här kan du läsa mer om priser, abonnemang och villkor.

Fördelarna med Skogsmaskinsindex

För en hållbar affär

Ett index i det enskilda fallet är alltid en schablon. Det kan alltså inte ge någon fullgod ersättning för entreprenörens egna priskalkyler. Däremot kan ett index med rätt användning ge en tillräckligt god uppskattning, så att båda parter blir nöjda med avtalet.

Priser och abonnemang